PRODAJA JE NAMEN POSLOVANJA!

CILJ sodelovanja za prodajno področje: 

 • OBLIKOVATI za vas uporaben prodajni pogovor
 • RAZUMETI, da je prodaja voden proces
 • da je PRODAJNI POGOVOR usmerjeno pogovarjanje, ne blebetanje vse vprek
 • in da PREPRIČEVANJE NI PRODAJA

 

Prodaja kot proces

Prodaja je proces in je umetnost - vedno znova unikatna!

Razumevanje prodaje

GLAVNI CILJ: 

 • vsak naj bi znal prodati vsaj svoje znanje, izdelke, storitve

PODCILJ

 • razumeti prodajni proces in se naučiti nekaj osnovnih prodajnih stavkov, ki vedno delujejo

PRIMERNO za vsakogar v vseh sferah delovanja

BISTVO

 • prodaja ni greh in ne blebetanje vse vprek; prodaja je pravilno voden prodajni pogovor in ko to razumemo, smo pridobili kupca

NAMEN

 • preskočiti oviro prodajnega strahu in spoznati, da je prodaja naš dnevni proces in tudi zavrnitev je prodajni izid; ljudje se ozavestijo, da svoj izdelek/storitev/znanje pozna vsak sam zase najbolje in prav je, da bi vsak znal to sam ponuditi/prodati kupcu.

 

Prodajni pogovor

PRODAJNI POGOVOR JE CVET PRODAJE! Znati prodati vedno koristi, se IZPLAČA!

Vredno je iti na sprehod z otrokom, kar se sicer ne izplača, je pa vredno.
Izplača se narediti posel, ki se dobro poplača; s tem dobimo čas in možnost, da si privoščimo, kar nam je vredno.

Zakaj se učimo prodaje:

 • Prodajam zase svoje produkte
 • Druge naučimo prodajati za nas – imamo dobre prodajalce
 • Prodajamo za druge, če ne uspe lastni posel – vsi rabijo dobre prodajalce

Izredno koristno je:

Spoznati čustva ki ovirajo prodajo, jih ozavestiti in jih odstraniti

Vedno znova se motivirati v smislu k uspehu

Vsako priložnost izkoristiti za kontakt, za prodajo – za lastno promocijo

Prodajni pogovor je NEIZMEREN in poceni ZAČETNI KAPITAL.
PREVERJENO!

Prodaja in ovire pri prodajnem pogovoru

PREDMETNE, različne tehnične ovire

ČUSTVENE, različne, prepogosto neopazne ovire:

 • Nepravilne besede in kombinacije stavkov
 • Nivo komunikacije ni usklajen
 • Nismo izbrali prave »maske« za razumljivo predstavitev
 • Nismo prepoznali temperamenta pri kupcu
 • Kupca je strah, pa ne opazimo, ne prepoznamo
 • Kupec nima zaupanja in kako prepoznamo, da išče potrditve


IZGOVORI - UGOVORI:

 • kako razločimo ene od drugih
 • kako pravilno obdelamo oboje

TELEFONSKI KLIC > nepravilno zastavljen < kot ovira pridobiti novega kupca

Kako delati, ko ima telefon »1000 kg«??
Pravilno! Po preverjenem receptu.

Lažje je najti grešnega kozla kot priznati posledice svojih plehkih misli in dejanj lenobe!

Og Mandino

Motivacija

Trdno verjamem, da vsak svojo priliko ima, da vsak nekaj posebnega narediti zna in zmore in da je VSAK DAN JE MOŽNOST NOVEGA ZAČETKA! Verjamem, da vsak, ki ima iskren namen in je pripravljen pravilno delati, gotovo pride do svojega cilja, do zaslužka, do lažjega preživetja, do uresničitve svojih sanj.

Načrt osebnega uspeha

GLAVNI CILJ

 • Vsak oblikuje svoj osebni cilj, svojo prioriteto.

PODCILJ

 • Je sreča slučaj? Ji lahko pomagamo, da se nam oglasi?

PRIMERNO za vsakogar, ki ve kaj hoče doseči in bo za to nekaj naredil

BISTVO

 • Najti svoj prioritetni cilj ali svoje poslanstvo.

NAMEN

 • preko pogovora in skupnega razmišljanja izluščiti kaj nam je pomembno v naslednjem obdobju, videti dovolj daleč in določiti svoj cilj.
GOR