Področja delovanja

Povezujem različna področja svojega znanja v višjo kvaliteto in v takojšnjo uporabo; predvsem na področju motivacije in prodaje.

Na točki, ko mnoge stisne »tisti občutek« in je potrebno prestopiti iz točke »všeč mi je« ali »želeti si« v točko profesionalne prodaje, zaključi svojo prodajno pot večina prodajalcev na terenu. Točno tu potrebujejo zanesljivo oporo, da bi obstali, »prodajno shodili«.

To je točka, kjer mi besede "ne maram prodaje" pomenijo le dodaten izziv.

Prednostne značajske lastnosti:

 • pozitivno prilagodljiva
 • iznajdljiva
 • učljiva
 • odgovorna
 • delovna

Vedno znova meni zanimiva tema:

 • rast osebnosti in tovrstna pomoč ljudem okrog mene
 • opredelitve ciljev – motivacija – uspešno izvedeno delo
 • prodaja v vseh fazah, njene zanke in rešitve
 • optimalna organizacija, da ostaja čas za zabavo

Ko izberete mene

imate v isti osebi mnogo teorije in še več prakse v vašo korist in praktično uporabo takoj.

Nekaj iz prakse:

VODENJE in ORGANIZACIJA, MARKETING, PRODAJA

 • od 1992 vodenje raznih tržnih mrež in svojega podjetja
 • Salomonov Oglasnik, regionalno vodenje enote, poslovanje in komerciala na
  terenu
 • Vaš kanal, TV Novo mesto, vodenje tržne mreže
 • osebno zavarovalništvo, aktivna prodaja na trgu
 • osebno finančno svetovanje, vzajemni skladi, aktivna prodaja na trgu
 • K.N.O.F. soc. p. »Poslovne urice« v pomoč težje zaposljivim skupinam
 • K.N.O.F. soc. p., organizacija otvoritve trgovin, dveh poslovnih enot
 • Klasična služba v združenem delu
 • organizacija dogodkov raznih vsebin


PREDAVANJA in učenje NA TEMATIKO različnim prodajnim skupinam ter 
posamezno

IZOBRAŽEVANJE ZASTOPNIKOV:

 • marketing, usposabljanje sodelavcev za pridobivanje poslovnih oglasov
 • zavarovalništvo, prednosti in pomen za vsako osebo, družino
 • osebne finance, oblike in planiranje za doseganje finančnih ciljev


PRODAJA, predavanja in konkretne rešitve:

 • pot do kupca in razumevanje čustev pri prodaji / strahovi, tveganja, . .
 • prodajne tehnike in konkretne rešitve pri prodajnih pogovorih
 • prepoznavanje kupca in prilagoditev za uspešno komunikacijo
 • ugovori, izgovori, pravilne argumentacije, pravilne vloge prodajalca, ipd.
 • prodajni pogovor, njegova zgradba in ekskluzivna ponudba
 • telefonski klic, pridobivanje priporočil


OSEBNA RAST

 • motivacija, samozavest, tveganja, postavljanje osebnih ciljev, ipd.
 • usposabljanje za samozaposlitev in poslovne možnosti
 • usposabljanje ranljivih skupin oseb za samostojno delo v socialnem
  podjetništvu
 • individualno in delavniško usposabljanje udeležencev PVSP


SAMOSTOJNA PRODUKCIJA, AVTORSKO DELO:

 • tiskani mediji: avtorske reportaže, prispevki, urednikovanje več časopisom
 • video mediji, lastne avtorske oddaje za TV Vaš kanal Novo mesto:
 • terenski prispevki različnih področij /gospodarstvo, kultura, ipd.
 • »Podjetniška praksa«, izobraževalne podjetniške oddaje
 • »Kuharije« kuharske terensko posnete oddaje
 • »Znanje za zaposlovanje« poslovno mentorstvo v sklopu K.N.O.F. socialnega
  podjetja
 • PREKLOPINAON kot projekt za »preklop na uspeh in zadovoljstvo«
 • organizacija raznih dogodkov, kot je recimo »ocenjevanje vina na Laptah« ipd.


DIREKTNO PRODAJO SEM OSEBNO PREIZKUSILA

 • kot prodajalka na sejemskih stojnicah,
 • kot prodajalka izza pulta v lokalu
 • kot prodajalka na bencinskem servisu,
 • kot prodajalka knjig na terenu,
 • kot referentka iz telefonskega studia, call center,
 • kot komercialistka na terenu za zgoraj omenjene vsebine in še nekaj MLM sistemov

Projekti

PREKLOPI NA ON za »preklop na uspeh in zadovoljstvo«

je v bistvu nadaljevanje projekta ZNANJE ZA ZAPOSLOVANJE ter vseživljenjsko delovanje. V okviru mojih predavanj in delitvi prodajnega znanja je vsaj nekaj deset uspešnih podjetnikov, prodajalcev, ki pri svojih prodajah uporabljajo tudi moja praktična prodajna znanja, saj mojih nekaj tisoč prodajnih pogovorov in rezultatov gotovo pusti sled v uspehu in v premagovanju ovir. Posebej imam, kot mi rečejo mnogi znanci, dober pristop in prisluh za njihovo motivacijo; praviloma jim znam na njim razumljiv način razložiti stvari, situacije in ko jih razumejo so tudi bolj motivirani in bolje delajo.

od januar 2014

KUHARSKA PRAKSA, avtorske TV oddaje

je bil niz kuharskih oddaj na TV Vaš kanal ob začetku tega tisočletja z enotnim vzorcem ter različnimi gostitelji, jedmi in gosti. Vsakokrat je bila predstavljena gostilna kot, večinoma, družinska oblika delovanja ter poleg njihovih posebnih receptov tudi njihovi posebni gosti. Ker je bil tudi nabor gostov zelo zanimiv, so imele oddaje dobro gledanost, tekmovanje za najboljši recept in posebna oddaja pri avtorjih zmagovalnega recepta pa je bila dodatna začimba prepoznavnosti.

od februar 2002 - februar 2004

PODJETNIŠKA PRAKSA, avtorske izobraževalne TV oddaje

je bil niz nekaj čez 30 pol urnih oddaj o podjetništvu na TV Vaš kanal Novo mesto v začetku tega tisočletja. Zamisel, vodenje in izvedba je avtorsko delo, same oddaje so predstavljale pozitivne podjetniške prakse z namenom, da se drugi podjetniki in začetniki v podjetništvu po njih zgledujejo in učijo. Oddajo so redno gledali tudi na srednjih šolah, predvsem podjetniški krožki.

od januar 2001 do marec 2003

ZAVAROVALNO ZASTOPANJE, licenca november 2001

Vsak uspešen komercialist slej kot prej zaide k zavarovalništvu, vsaj za nekaj časa in tako sem tudi sama delala zavarovalne police vsaj deset let; bila sem med prvimi v državi, ki smo ponudili tudi polico z naložbenim delom / fond polico; hkrati sem bila ves čas mentor svoji prodajni skupini.

od november 1995 - maj 2003

FINANČNO ZASTOPANJE, licenca oktober 2004

Vzajemni skladi so se začeli predstavljati in tržiti v Sloveniji v zgodnjih 90ih letih; k temu sem pristopila v letu 1995, potem pa še več kot deset let aktivno delovala, svetovala stoterim družinam in posameznikom za njihove naložbene cilje.

od oktobra 1995 - še vedno, občasno

NOVICE IZ NAŠE OBČINE, lokalni časopis občine Črnomelj

je bil občinski glasnik. Rojstvo tega glasila seže v februar 1994, bil je moja ideja, ki jo je župan in občinski svet sprejel in časopis sem urejala, delno pisala, organizirala prispevke s terena ter poskrbela za vso tehniko in logistiko, da so ga občani dobivali v poštne nabiralnike štiri leta.

od februar 1994 - marec 1998

SALOMONOV OGLASNIK, vodja PE Novo mesto in vodja trženja

SALOMONOV OGLASNIK, poslovalnica Novo mesto je bila moja zamisel, izvedba in celotno vodenje ter organizacija poslovanja. Tako rekoč vse Salomon edicije in storitve tistega časa za JV Slovenijo; organizirala sem terensko tržno mrežo, tehnično in finančno vodila poslovalnico z zaposlenimi invalidi, ter predvsem samostojno delala vse storitve, kar jih je tisti čas ta hiša nudila. Sočasno je bila tudi moja skrb za celotno prepoznavnost Salomonovega oglasnika v regiji; to je pomenilo sodelovanje z drugimi mediji, radii in časopisi v regiji in širše po Sloveniji. Začetek delovanja sega v oktober 1992 in pod mojim vodstvom je poslovalnica delovala do konca leta 2005.

od avgust 1992 - september 2005

GOR